Informasjon på andre språk

Å ha et barn med melkeallergi kan være vanskelig og skape usikkerhet. Om ditt morsmål er et annet enn norsk kan utfordringen bli enda flere. For å forenkle hverdagen for alle familier har vi tatt frem informasjon på flere språk. Du finner alle språkversjoner her.