Barn med melkeproteinallergi

Melkeallergi skyldes at kroppen feiltolker proteinet i melk som noe farlig. Dette fører til at immunforsvaret setter i gang en allergisk reaksjon, som kan arte seg på forskjellige måter. Enkelte reaksjoner kommer med en gang barnet spiser mat som inneholder melk. Eksempler på raske reaksjoner er oppblussing av rødt utslett og plutselig oppkast. Andre reaksjoner kommer lenge etter inntak av melk, i enkelte tilfeller flere dager senere. Eksempler på slike reaksjoner er forstoppelse og dårlig tilvekst.

Symptomene på melkeallergi kan være veldig ulike hos forskjellige barn, og de fleste symptomer som oppstår ved en melkeallergi kan også forekomme ved andre sykdommer og tilstander. Dette gjør at det av og til kan være vanskelig å knytte barnets symptomer til melk og forstå at det dreier seg om melkeallergi. Her kan du lese mer om de ulike symptomene som kan forekomme ved allergi mot kumelk.

Melkeproteinallergi kan også kalles kumelkproteinallergi, kumelkallergi eller bare melkeallergi. Det er ulike navn, men betyr alle det samme.

Melkeproteinallergi baby

Melkeproteinallergi hos babyer er uvanlig. Spedbarn som ammes, reagerer sjelden på restene av kumelkprotein som kan forekomme i morsmelken etter at mor har spist melkeprodukter.

Hvis et barn som fullammes likevel skulle få symptomer på melkeallergi, anbefales moren å fortsette med å amme, for å utnytte de mange fordelene ved amming. I disse tilfellene er det imidlertid viktig at mor holder seg unna melkeprodukter. Før en eventuell kostendring, enten den gjelder mors eller barnets kost, må man alltid diskutere endringen med helsestasjonen eller lege.