Hva er melkeallergi?

Hva er melkeallergi?

  Melkeallergi er vanlig

  Melkeallergi er den vanligste matallergien hos babyer og småbarn: 2–5 % av alle barn rammes av melkeallergi.1,2,3 Nesten alle får symptomer i løpet av det første leveåret. Allergien gir seg ofte til kjenne når barnet begynner å få grøt eller morsmelkerstatning som inneholder kumelk. 

  Prognosen for melkeallergi er god. De fleste barn med melkeallergi blir friske allerede i barnehagealderen. Hvis barnet ditt nettopp har fått diagnosen melkeallergi, kan dette naturlig nok virke lenge til. Livet foregår her og nå, og hverdagens problemer må løses – også de som antas å forsvinne i fremtiden. På denne nettsiden har vi derfor samlet informasjon og tips som kan bidra til å gjøre livet med melkeallergi så enkelt som mulig.  

  Her kan du lære mer om melkeallergi, symptomer og hvordan du kan forberede deg til legebesøket.   

  Du bør alltid ta kontakt med helsestasjon eller lege hvis du har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi. Du bør få en henvisning til en barnelege som kan gjøre videre utredning for å vurdere om barnet har kumelkallergi. Denne nettsiden kan aldri erstatte kontakt med helsepersonell.

  Referanse:

  1. Høst A et al. Clinical course of cow’s milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatric Allergy Immunology 2002/13(15): 23–28
  2. Kattan JD et al. Milk and soy allergy. Pediatric clinics of North America 2011/58(2): 407–26
  3. Fiocchi A et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for action against Cow’s Milk Allergy. DRACMA guidelines, WAO journal 2010/3(4): 57–161

   

   Slik oppstår melkeallergi

   Melkeallergi skyldes at kroppen feiltolker proteinet i melk som noe farlig. Dette fører til at immunforsvaret setter i gang en allergisk reaksjon, som kan arte seg på forskjellige måter. Enkelte reaksjoner kommer med en gang barnet spiser mat som inneholder melk. Eksempler på raske reaksjoner er oppblussing av rødt utslett og plutselig oppkast. Andre reaksjoner kommer lenge etter inntak av melk, i enkelte tilfeller flere dager senere. Eksempler på slike reaksjoner er forstoppelse og dårlig tilvekst. Symptomene på melkeallergi kan være veldig ulike hos forskjellige barn, og de fleste symptomer som oppstår ved en melkeallergi kan også forekomme ved andre sykdommer og tilstander. Dette gjør at det av og til kan være vanskelig å knytte barnets symptomer til melk og forstå at det dreier seg om melkeallergi. Her kan du lese mer om de ulike symptomene som kan forekomme ved allergi mot kumelk

   Spedbarn som ammes, reagerer sjelden på restene av kumelkprotein som kan forekomme i morsmelken etter at mor har spist melkeprodukter. 
   Hvis et barn som fullammes likevel skulle få symptomer på melkeallergi, anbefales moren å fortsette med å amme, for å utnytte de mange fordelene ved amming. I disse tilfellene er det imidlertid viktig at mor holder seg unna melkeprodukter. Før en eventuell kostendring, enten den gjelder mors eller barnets kost, må man alltid diskutere endringen med helsestasjonen eller lege. 

   2-5%
   av alle barn

   Forskjellen på melkeallergi og laktoseintoleranse

   Når et barn reagerer på melkeprodukter, skyldes det nesten alltid melkeallergi. Laktoseintoleranse forekommer veldig sjelden blant spedbarn og barnehagebarn – dels fordi laktoseintoleranse ikke er spesielt vanlig i den norske befolkningen, og dels fordi symptomer på laktoseintoleranse svært sjelden oppstår før skolealder. Dette gjelder også hvis barnets foreldre har laktoseintoleranse. Det er derfor viktig å skille mellom melkeallergi og laktoseintoleranse. En laktosefri kost inneholder melkeprotein og kan innebære en fare for et barn som har melkeallergi. 

   Melkeallergi – allergi i ordets rette forstand
   Melkeallergi skyldes at kroppens immunforsvar reagerer på proteiner i melk. Symptomene kan i verste fall bli svært alvorlige, som at barnet får problemer med å puste. For å unngå en allergisk reaksjon kan ikke barnet spise mat som inneholder kumelk. Det er også viktig å unngå annen animalsk melk fordi proteinstrukturen er nokså lik den man finner i kumelk. 

   Laktoseintoleranse – nedsatt evne til å bryte ned melkesukker
   Laktoseintoleranse skyldes at tarmens evne til å bryte ned melkesukker, laktose, er nedsatt. Denne nedsatte evnen skyldes i sin tur mangelen på et enzym som kalles laktase, og kan for noen få føre til mageknip, luftdannelse eller diaré – symptomer som også opptrer ved melkeallergi. En viktig forskjell er at symptomer på laktoseintoleranse alltid bare rammer magen og aldri kan bli farlige for barnet. 
   Til forskjell fra barn med melkeallergi tåler barn med laktoseintoleranse ofte en liten mengde melk eller melkeprodukter som inneholder mindre laktose, f.eks. yoghurt og ost. Laktosefrie melkeprodukter inneholder like mye melkeprotein som vanlige melkeprodukter og skal derfor ikke gis til barn med melkeallergi. 

   Det er mye uvitenhet om forskjellen mellom laktoseintoleranse og melkeallergi, og selv innen helsevesenet kan det av og til forekomme feilaktige oppfatninger om dette. Vær alltid kritisk hvis barnet ditt får diagnosen laktoseintoleranse. Les mer her

   Kontakt helsestasjonen eller fastlegen hvis du er usikker eller bekymrer deg for barnets symptomer.   

   Melkeallergi skyldes at kroppen feiltolker proteinet i melk og tror at det er farlig.